prośba o kontakt poczta.wizja.net

 

innowacyjny system

   dla przedszkoli

Szczegółowe funkcje programu

Naliczanie opłat:

Rejestracja czasu , zajęć dodatkowych, spożytych posiłków:

Obsługa magazynów i prowadzenie przedszkolnej stołówki:

Obsługa jadłospisów:

Dla kogo program w przedszkolu?

Dla rodziców przedszkola

 

Dla jednostek nadrzędnych

 • podgląd naliczeń, wpłat,

 • podgląd obecności,

 • podgląd spożytych lub deklarowanych posiłków

 • drukowanie przelewów.

 
 • podgląd głównych danych jednostek podległych,

 • kontrola płatności z wyszczególnieniem kwot należności, wpływów, zaległości, nadpłat oraz kwot dofinansowań,

 • generowanie statystyk,

 • podgląd ilości dzieci dzieci w przedszkolach na poszczególnych placówkach.

Rozwiązania techniczne

 

Dodatkowe funkcje i możliwości

 • Dostęp do systemu przez Internet.

 • Jeden centralny system dla wszystkich przedszkoli w mieście.

 • Wspólne jednolite zarządzanie systemem.

 • Scentralizowane kopie bezpieczeństwa.

 • Możliwość utrzymywanie systemu na serwerach WizjaNet.

 
 • Integracja z urządzeniami rejestracji obecności (karty bezprzewodowe).

 • Integracja z Dziennikiem Elektronicznym dla przedszkoli - przenoszenie obecności.

 • Integracja z Systemem FK - rejestracja płatności.

 • Integracja z Sekretariatem Krakfin - przenoszenie danych dzieci.

Bezpieczeństwo programu

System Przedszkole jest zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Utrzymanie systemu na serwerach firmy WizjaNet Sp. z o.o. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem danych, ich uszkodzeniem lub utratą. Administratorzy dbają o ciągłą archiwizację danych, utrzymanie kompatybilności systemu z popularnymi przeglądarkami oraz konserwację systemu.

 

mobiPrzedszkole to: