<< mobiDziennik - strona główna

INSTRUKCJA OBSŁUGI DZIENNIKA IPOD

Połączenie iPod z siecią Internet

Do codziennego działania dziennika nie jest potrzebne połączenie z siecią Internet.

Połączenie z serwerem możliwe jest w zasięgu sieci WiFi i potrzebne jest do:

 • pierwszego uruchomienia,
 • wysyłania wprowadzonych danych z urządzenia na serwer,
 • pobieraniu danych z serwera na urządzenie,
 • zmiany nauczyciela.

Pierwsze uruchomienie aplikacji

Przy pierwszym uruchomieniu lub zmianie nauczyciela wymagana jest pełna synchronizacja z serwerem internetowym

 1. Wpisz swój login i hasło.
 2. W pozycji „Serwer” wpisz adres www serwera szkoły.
 3. Naciśnij przycisk uruchom.

Urządzenie musi być zaakceptowane przez dyrektora na serwerze.

 

Rozpoczęcie lekcji

 1. Wprowadź swoje hasło.
 2. Jeżeli jesteś na lekcji jest ona automatycznie rozpoznana.
 • Jeżeli chcesz wejść w inną lekcję naciśnij przycisk „Lekcja z planu”.
 • Jeżeli idziesz na zastępstwo naciśnij pole data, przedmiot a następnie klasa.
 1. Naciśnij „rozpocznij lekcję”.

 

Wybór lekcji z planu

Po naciśnięciu przycisku „Lekcja z planu” wyświetlają się

 • lekcje, które się odbyły;
 • lekcje, które mają się dziś odbyć;
 • zastępstwa. 

Lekcje oznaczone są następującymi kolorami:

W prowadzanie tematu lekcji

 1. Po uruchomieniu lekcji naciśnij „Wybierz temat z rozkładu”.
 2. Wybierz temat i wróć do poprzedniego okna naciskając strzałkę z napisem „temat” w lewym górnym rogu. Temat można też wpisać z klawiatury.

W zakładce temat lekcji można podejrzeć również zrealizowane tematy

 

Sprawdzanie obecności

 1. Wybierz zakładkę „Obecność” w menu na dole ekranu
 2. Domyślnie wszyscy uczniowie są odznaczeni kolorem zielonym, co oznacza „obecny”
 3. Kolejne naciśnięcie na nazwisku ucznia spowoduje:
 • zaznaczenie nieobecności (ikona czerwona),
 • zaznaczenie spóźnienia (ikona z zegarkiem),
 • zaznaczenie zwolnienia (ikona z literą „z”) tzw. obecny zwolniony.

Zapisywanie uwag

 1. Naciśnij zakładkę „Zachowanie”
 2. Wybierz ucznia
 3. Naciśnij przycisk „+” u góry ekranu
 4. Wpisz uwagę o zachowaniu 

Zapisywanie ocen

 1. Wybierz zakładkę „Oceny” w menu na dole ekranu
 2. Wybierz ucznia, któremu chcesz zapisać ocenę
 3. Wybierz nazwę grupy kolumn oraz konkretną kolumnę
 4. Wybierz ocenę i naciśnij przycisk „zapisz”
 5. Wróć do listy uczniów, korzystając ze strzałek w lewym górnym rogu ekranu

Definiowanie kolumn opisowych ocen

 1. Naciśnij w zakładce oceny przycisk „Kolumny” w prawym górnym rogu
 2. Stwórz grupę ocen dla wszystkich uczniów tej klasy
 3. Naciśnij „dodaj grupę”
 4. Wpisz nazwę grupy, nazwy kolumn, wybierz kolor i wagę ocen
 5. Naciśnij przycisk „zapisz” w prawym górnym rogu ekranu
 6. Wróć do listy uczniów, korzystając ze strzałek w lewym górnym rogu ekranu

Wysyłanie danych na serwer

Po zarejestrowaniu danych z lekcji należy dane wysłać na serwer.

Urządzenie musi być w zasięgu dowolnej sieci WiFi (szkoła, dom, hotspot).

W zakładce „Funkcje” lub na ekranie logowania należy nacisnąć przycisk „Synchronizacja”.

<< mobiDziennik - strona główna