<< mobiDziennik - strona główna

Prezentacja działania aplikacji na urządzeniu iPod

intr_00.jpg, 137kB

1slajd
 • Proste uruchomienie urządzenia poprzez jeden przycisk
 • Uruchomienie aplikacji poprzez wybranie ikonki
 
2slajd
 • Po uruchomieniu aplikacja rozpoznaje automatycznie aktualną lekcję nauczyciela
 • Do uruchomienia należy wpisać hasło
 
3slajd
 • Nauczyciel może również wybrać inną lekcję z planu
 
4slajd
 • Następnie pojawia się ekran wyboru tematu, który można wybrać z rozkładu materiału
 
5slajd
 • W rozkładzie zaznaczone są zrealizowane tematy
 
6slajd
 • Sprawdzanie obecności odbywa się poprzez wybranie nieobecnych
 
7slajd
 • Nauczyciel ma możliwość podglądu ocen klasy wraz ze średnią ważoną
 
8slajd
 • Po wybraniu ucznia widoczny jest podgląd jego ocen wraz z opisami
 
9slajd
 • W celu wprowadzenia oceny należy wybrać ją z listy
 
10slajd
 • Wprowadzenie oceny odbywa się poprzez jej wybranie z listy
 
11slajd
 • Nauczyciel może samodzielnie definiować grupy i opisy kolumn ocen
 
12slajd
 • Nauczyciel może również dla grupy ocen definiować kolor kolumny oraz wagę ocen
 
13slajd
 • Nauczyciel na lekcji może wprowadzić informację o zachowaniu
 
14slajd
 • Dane wprowadzone w iPodzie należy wysłać na serwer internetowy.
 • Do tej operacji potrzebna jest łączność z siecią bezprzewodową
 

Zobacz również :

<< mobiDziennik - strona główna