System Finansowo-Księgowy

Szczegółowe funkcje systemu:

 • wielopoziomowy plan kont, dostosowany do własnych potrzeb, zgodnie z wzorcem obowiązującym w danej jednostce,
 • kartoteka kontrahentów powiązana z pozostałymi modułami systemu,
 • dokumenty księgowe wprowadzane w ramach rejestrów księgowych w podziale na dzienniki częściowe,
 • automatyczna, definiowalna numeracja dokumentów,
 • rejestracja zapisów w dokumentach księgowych z uwzględnieniem podziału na klasyfikację budżetową, kontrahenta, fundusz, zadania oraz wydatki strukturalne,
 • usprawnienie rejestracji zapisów przez wykorzystanie funkcji dodania nowego dekretu na podstawie, kopiowania zapisów z innych dokumentów, wstawienia dekretów między istniejące, wyzwalanie automatów księgujących, dodania nowego dokumentu na podstawie innego, istniejącego w systemie oraz eksport / import zapisów za pośrednictwem formatu XLS,
 • wyszukiwarka dekretów prezentująca listę zapisów spełniających określone kryteria,
 • prowadzenie rozrachunków (wyliczanie sald kontrahentów, tworzenie paczek przelewów, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, automatyczne naliczanie odsetek karnych, seryjne drukowanie potwierdzeń sald),
 • obsługa rejestru VAT, 
 • prowadzenie gospodarki kasowej (raporty kasowe, dokumenty KP, KW),
 • obsługa magazynów z uwzględnieniem grup asortymentowych,
 • obsługa sprzedaży i zakupów (wystawianie i przyjmowanie faktur i ich korekt, ewidencja umów),
 • automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w innych modułach systemu (np. wynagrodzenia, dokumenty sprzedaży, amortyzacja) z użyciem definicji zapisanych w schematach księgowych,
 • integracja modułu w ramach systemu zintegrowanego (kadry-płace, arkusz organizacyjny, ewidencja majątku),
 • generowanie zestawień przewidzianych w ustawie o rachunkowości (również na podstawie wstępnie wprowadzonych dokumentów),
 • generowanie sprawozdań budżetowych (Rb-27, Rb-28, Rb-30, Rb-N, Rb-Z, itd.),
 • definicja i generowanie elastycznych zestawień danych bazujących na zapisach księgowych.
Dekretacja dokumentu księgowego Sprawozdanie Rb-28 Definicja i wykonanie raportu