Ewidencja majątku i inwentaryzacja

Funkcjonalność modułu inwentarza:

 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ewidencji ilościowej w definiowalnym układzie rodzajowym (ewidencja przychodów i rozchodów),
 • prowadzenie kartoteki lokalizacji w poszczególnych placówkach oraz kartoteki pracowników (w powiązaniu z modułem kadrowo-płacowym),
 • rejestracja przekazania odpowiedzialności za sprzęt pracownikom, zmiany miejsca użytkowania oraz przeniesienia grupy sprzętów między salami),
 • wyszukiwanie pozycji inwentarza spełaniających określone kryteria,
 • drukowanie zestawień wyposażenia pomieszczenia, protokołów przekazania odpowiedzialności za sprzet, itd.,
 • raporty i zestawienia.

Funkcjonalność modułu środków trwałych:

 • prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w układzie zgodnym z KŚT,
 • rejestracja dokumentów przyjęcia, modernizacji, przekazania, likwidacji oraz zbycia środków trwałych,
 • rejestracja dokumentów przeniesienia środków trwałych między pomieszczeniami oraz przekazania odpowiedzialności za sprzęt,
 • tworzenie planu amortyzacji z opcją symulacji amortyzacji do końca okresu użytkowania,
 • naliczanie i księgowanie amortyzacji oraz wycofywanie naliczenia amortyzacji,
 • wyszukiwanie środków trwałych spełniających określone kryteria,
 • wydruk karty środka trwałego,
 • raporty i zestawienia.

Funkcjonalność inwentaryzacji:

 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji poszczególnych składników majątku (pozycje inwentarza i środki trwałe) we wskazanych lokalizacjach,
 • drukowania arkuszy spisowych z natury,
 • wprowadzanie arkuszy spisowych bezpośrednio w systemie lub za pomocą kolektora danych,
 • bieżące wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
 • automatyczna rejestracja dokumentów przeniesienia,
 • wydruk raportu spisu z natury.

 

Dekretacja dokumentu księgowego Dekretacja dokumentu księgowego Dekretacja dokumentu księgowego