Portal oświatowy

Portal oświatowy jest narzedziem elektronicznej publikacji treści oraz narzędziem komunikacji wszystkich uczestników procesu edukacji (dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice). Każdy z użytkowników portalu posiada dostęp do potrzebnych informacji w tybie on-line (ogłoszenia, oceny, uwagi, korespondencja z wychowawcą i nauczycielem).

Dane prezentowane w portalu są w trybie rzeczywistym wymieniane z innymi aplikacjami zainstalowanymi w ramach systemu zintegrowanego.

Funkcjonalność portalu:

 • informacja o placówkach oświatowych,
 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • ogłoszenia,
 • komunikacja między wszystkimi uczestnikami procesu edukacji,
 • forum,
 • ankiety,
 • elementy E-learningu,
 • publikacja materiałów edukacyjnych,
 • prezentacja wybranych informacji z dziennika lekcyjnego, wywiadówki,
 • przegląd zasobów bibiliotek, rezerwacja książek,
 • dziennik podawczy,
 • bezpośredni dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych w ramach zintegrowanego systemu.
Portal oświatowy MZO Bielsko-Biała