Zarządzanie Majątkiem 

Dla samorządów: 

 • scentralizowana informacja o bazie oświatowej miasta – gruntach, budynkach i pomieszczeniach:
  • wymiary, powierzchnie, kubatury,
  • instalacje wodne, gazowe, elektryczne, CO,
  • infrastruktura teleinformatyczna,
  • alarmy, instalacje przeciwpożarowe, oddymiające,
  • drzwi, okna, oświetlenie,
  • liczby stanowisk lub miejsc,
 • charakterystyka hal sportowych i terenów sportowo-rekreacyjnych:
  • wielkość i przeznaczenie obiektu,
  • rodzaj trybun i liczba miejsc,
  • zadaszenie, ogrodzenie,
 • wyszukiwanie budynków i pomieszczeń o określonym przeznaczeniu (np. sala gimnastyczna na turniej piłki halowej dla 1000 widzów, pracownia komputerowa z 20 stanowiskami i szerokopasmowym dostępem do Internetu),
 • przegląd i analizy kosztów i przychodów placówek (np. umowy najmu, media, naprawy, remonty),
 • planowanie i ustalanie priorytetów remontów,
 • rozsyłanie komunikatów systemowych do placówek.

 

Dla placówek: 

 • zarządzanie umowami najmu,
 • wypożyczenia sprzętu,
 • zgłaszanie potrzeb remontowych,
 • ewidencja ubezpieczeń oraz powstania i likwidacji szkód,
 • przegląd gwarancji i napraw,
 • zgłaszanie awarii,
 • zarządzanie terminami przeglądów okresowych,
 • rejestracja przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem placówki,
 • kalkulacja kosztów wynajmu pomieszczeń,
 • dostęp do jednolitych wzorów dokumentów przygotowanych przez JST,
 • zdalna weryfikacja i zatwierdzanie wzorów umów przez prawników i JST,
 • dostęp do plików i skanów gwarancji, polis ubezpieczeniowych, umów, załączników, decyzji pokontrolnych,
 • przypominanie o ważnych zdarzeniach i terminach w formie informacji w systemie lub wiadomości e-mail,
 • generowanie zestawień pomocniczych do SIO.