prośba o kontakt poczta.wizja.net

System dla biblioteki

 

mobiBiblioteka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe funkcje programu

 

mobiBiblioteka - wypożyczenie woluminu

 

mobiBiblioteka - wyszukiwanie woluminów

 

mobiBiblioteka - prowadzenie dziennika biblioteki

 

mobiBiblioteka - opracowanie na podstawie danych Biblioteki Narodowej

 

Rozwiązania techniczne

 

Dodatkowe funkcje i możliwości

 

Bezpieczeństwo programu

System mobiBiblioteka jest zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Utrzymanie systemu na serwerach firmy WizjaNet Sp. z o.o. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem danych, ich uszkodzeniem lub utratą. Administratorzy dbają o ciągłą archiwizację danych, utrzymanie kompatybilności systemu z popularnymi przeglądarkami oraz konserwację systemu.

 

mobiBiblioteka to:

 

Cennik systemu MobiBiblioteka


Wariant 1 (wielkość placówki do 300 uczniów)

Wariant 2 (wielkość placówki powyżej 300 uczniów)

 Cennik obowiązuje do 31.12.2017