Dedykowany dla samorządów
System Faktury i Rejestry VAT

JPK - co to?

Jednolity Plik Kontrolny to nowa, wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r., metoda kontroli podatników, prowadzących księgi podatkowe, przez organy państwowe. Na jej mocy podatnicy zobowiązani są, na żądanie danej instytucji, przesłać plik z poszczególnych ewidencji w elektronicznej, ujednoliconej formie. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, po wyznaczonym przez uchwałę terminie, musi być przygotowany na dostarczenie wyżej wspomnianego dokumentu do właściwego dla niego urzędu skarbowego.

JPK - możliwości

Jednolity Plik Kontrolny umożliwia sprawniejszy kontakt z przedsiębiorcą oraz wczesne i precyzyjne wykrycie błędów w księgach podatkowych. Składa się na niego siedem odrębnych struktur, które leżą w zainteresowaniu fiskusa. W praktyce stanowią one szczegółowe dane gromadzone w księgach m.in. faktury, wyciągi bankowe, obroty magazynowe czy ewidencję VAT. Informacje te są przetwarzane przez system, zapisywane w pliku wykorzystującym język XML i przesyłane do wybranego urzędu. To wygodny i w zasadzie bezproblemowy sposób kontaktowania się z organami podatkowymi.

JPK – kogo dotyczy?

Obowiązek przekazania pliku JPK na żądanie urzędu dotyczy wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe, a więc osób zarządzających firmami, przedsiębiorstwami (dużymi, średnimi, małymi i mikro) oraz innymi jednostkami (w tym także administracyjnymi i samorządowymi).

JPK w samorządzie

Do składania JPK zobligowane są również jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, które tak samo jak przedsiębiorcy prowadzą księgi podatkowe. Okres, od którego obowiązuje kontrola JPK dla JST, określa się na tej samej podstawie, co termin jej wprowadzenia dla przedsiębiorstw. Jeśli dany podmiot spełnia warunki, według których zostałby uznany za przedsiębiorstwo małe lub średnie, to przesłanie informacji dotyczących VAT w formie elektronicznej obowiązują go od 1 stycznia 2017 roku.

Centralny rejestr faktur VAT dla jednostek organizacyjnych miasta lub gminy

Funkcjonalności systemu
 • generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) oraz faktur VAT (JPK_FA),
 • generowanie cząstkowych i zbiorczych deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami oraz deklaracji VAT-UE,
 • uwzględnienie prewspółczynnika i proporcji bazowej przy wyliczaniu podatku naliczonego,
 • obsługa transakcji krajowych i zagranicznych zgodnie z ustawą,
 • komunikacja z systemem finansowo-księgowym miasta lub gminy,
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów i produktów,
 • raportowanie zakupów i sprzedaży,
 • wystawianie faktur sprzedaży VAT,
 • ewidencja sprzedaży detalicznej,
 • rejestracja faktur zakupu.
Rozwiązania techniczne
 • jeden centralny system dla wszystkich jednostek w mieście,

 • możliwość utrzymywanie systemu na serwerach WizjaNet,

 • wspólne jednolite zarządzanie systemem,

 • scentralizowane kopie bezpieczeństwa,

 • dostęp do systemu przez Internet.

Bezpieczeństwo systemu

System Faktury i Rejestry VAT jest zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Utrzymanie systemu na serwerach firmy WizjaNet Sp. z o.o. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem danych, ich uszkodzeniem lub utratą. Administratorzy dbają o ciągłą archiwizację danych, utrzymanie kompatybilności systemu z popularnymi przeglądarkami oraz konserwację systemu.

30+ +

Obsługiwanych Jednostek Samorządu Terytorialnego

1100+ +

Obsługiwanych placówek oświatowych

5500+ +

Użytkowników systemów oświatowych

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03