Portal Pracownika  

dla Oświaty

Nowoczesny kanał komunikacji z Pracownikami

Nowoczesny Portal Pracownika stanowi szybki, tani i ekologiczny kanał komunikacji elektronicznej pomiędzy CUW oraz Dyrekcją placówek a zatrudnionymi Pracownikami.

Elektroniczna dystrybucja pasków wynagrodzeń

Nauczyciele i pracownicy w obsługiwanych placówkach mają dostęp do pasków wynagrodzeń i PIT-11 przez system elektroniczny. Nie trzeba już drukować i rozdawać dokumentów, a pracownik ma dostęp do ich pełnej historii z dowolnego urządzenia i o dowolnej porze.

Większa ochrona danych wrażliwych

Nikt niepowołany np. w sekretariacie nie ma dostępu do wynagrodzeń, gdyż pracownicy uzyskują do nich bezpośredni dostęp. Dostęp może być chroniony autoryzacją dwuetapową.

Zmniejszenie obciążenia działów Kadr i Płac

Pracownicy uzyskują samodzielny dostęp do danych osobowych, wynagrodzeń czy informacji o urlopach. Nie muszą obciążać dodatkowo pracowników administracyjnych lub działów Kadr i Płac.

Szczegółowe Funkcje Portalu Pracownika:

 • przegląd danych identyfikacyjnych i adresowych pracownika,
 • informacja o umowie zatrudnienia: parametrach podatkowych, potrąceniach indywidualnych, PPK, szkoleniach i badaniach,
 • informacja urlopowa oraz przegląd ewidencji czasu pracy,
 • pełny dostęp do zrealizowanych wypłat,
 • dostęp do przygotowanych deklaracji podatkowych (PIT-11, IFT-1R),
 • informacje członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość pobrania danych w formie PDF,
 • składanie przez pracownika wniosków o aktualizację danych w systemie Wizja.KP,
 • przesyłanie pracownikom informacji z rejestracją potwierdzenia odbioru,
 • dostęp do wszystkich umów w ramach jednostki samorządu terytorialnego z poziomu jednego konta pracownika,
 • nowoczesne zabezpieczenia danych, autoryzacja dwuetapowa.
systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03