Rozproszony System Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji

Jeden system dla wszystkich jednostek

Pozwala gminie na zarządzanie majątkiem ewidencjonowanym w jednostkach. Informacja zbiorcza o wszystkich jednostkach, dzięki wspomaganiu przez wspólną klasyfikację, jest wyszukiwana w prosty sposób. System wspomaga elektroniczne przeprowadzanie inwentaryzacji. 

Systemy w chmurze

System Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji jest obsługiwany przez przeglądarkę, z dowolnego komputera. Nie ma konieczności instalacji specjalnego oprogramowania. System zawsze posiada aktualne dane. Ponadto wykonywane są kopie bezpieczeństwa.

Funkcjonalności Systemu Ewidencji Majątku i Inwentaryzacji

Moduł inwentarza
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ewidencji ilościowej w definiowalnym układzie rodzajowym (ewidencja przychodów i rozchodów),

 • prowadzenie kartoteki lokalizacji w poszczególnych placówkach oraz kartoteki pracowników (w powiązaniu z modułem kadrowo-płacowym),

 • rejestracja przekazania odpowiedzialności za sprzęt pracownikom, zmiany miejsca użytkowania oraz przeniesienia sprzętów,

 • drukowanie zestawień wyposażenia pomieszczenia, protokołów przekazania odpowiedzialności za sprzęt, itd.,

 • wyszukiwanie pozycji inwentarza spełniających określone kryteria,

 • raporty i zestawienia.
Moduł środków trwałych
 • rejestracja dokumentów przeniesienia środków trwałych między pomieszczeniami oraz przekazania odpowiedzialności za sprzęt,

 • prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w układzie zgodnym z KŚT,

 • rejestracja dokumentów przyjęcia, modernizacji, przekazania, likwidacji oraz zbycia środków trwałych,

 • tworzenie planu amortyzacji z opcją symulacji amortyzacji do końca okresu użytkowania,

 • naliczanie i księgowanie amortyzacji oraz wycofywanie naliczenia amortyzacji,

 • wyszukiwanie środków trwałych spełniających określone kryteria,

 • wydruk karty środka trwałego,

 • raporty i zestawienia.
Moduł inwentaryzacji
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji poszczególnych składników majątku (pozycje inwentarza i środki trwałe) we wskazanych lokalizacjach,

 • wprowadzanie arkuszy spisowych bezpośrednio w systemie lub za pomocą kolektora danych,

 • automatyczna rejestracja dokumentów przeniesienia,

 • bieżące wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych,

 • drukowania arkuszy spisowych z natury,

 • wydruk raportu spisu z natury.
30+ +

Obsługiwanych Jednostek Samorządu Terytorialnego

1100+ +

Obsługiwanych placówek oświatowych

5500+ +

Użytkowników systemów oświatowych

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03