innowacyjny system

   dla przedszkoli

Szczegółowe funkcje programu

Naliczanie opłat:

 • definiowanie własnych usług oraz sposobów ich naliczania

 • definiowanie różnego typu ulg dot. opłat za pobyt i żywienie

 • obsługa umów – definiowanie indywidualnych opłat np. wg oddziałów, wg ulg, wg różnych diet

 • automatyczne obliczanie opłat na podstawie np.: spożytych lub deklarowanych posiłków, godzin przyjścia i wyjścia dzieci z przedszkola ustawianie tolerancji oraz metod naliczania (np. „z góry”, odpisy), dodatkowych zajęć jak logopeda, języków obcych itp.,

 • obsługa różnych kalendarzy (np. dla stołówki przedszkolnej i szkolnej)

 • naliczani odsetek za nieterminowe płatności,

 • obsługa kas oraz wyciągów bankowych, tworzenie i wydruk kwitów, zestawienia opłat oraz wpłat,

 • analiza płatności.

Rejestracja czasu , zajęć dodatkowych, spożytych posiłków:

 • system rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (np. rejestracja ręczna, czytniki kart oraz kodów pin),

 • rejestracja czasu pracy dla pracowników przedszkola,

 • definiowanie indywidualnych kalendarzy praca przedszkola (np. wakacje, ferie, dni wolne, godziny pracy przedszkola, dowolne definiowanie godzin dydaktycznych na poszczególnych placówkach),

 • automatyczne rejestrowanie spożycia posiłków spożytych oraz deklarowanych (do opłat wskazać można dowolnie posiłki spożyte lub deklarowane).

Obsługa magazynów i prowadzenie przedszkolnej stołówki:

 • możliwość zakładania wielu magazynów(np. magazyn żywienie, magazyn pomocniczy),

 • możliwość rejestracji dostaw na podstawie dowodów dostawy,

 • automatyczne rozliczanie faktur zakupowych na podstawie dowodów dostawy,

 • możliwość rejestracji produktów/towarów w dowolnie skonfigurowanych grupach,

 • rozliczanie płatności,

 • kontrola płatności z dostawcami,

 • rozliczanie stanów magazynowych z uwzględnieniem „zaokrągleń”

 • obsługa jadłospisów i rozliczania posiłków

Obsługa jadłospisów:

 • zintegrowana z listą obecności dzieci,

 • rozliczeniem kosztów posiłków w oparciu o diety, ilości dzieci, personel,

 • możliwość drukowania jadłospisów na tablice informacyjne.

Dla kogo program w przedszkolu?

 • Intendent - naliczenia, opłaty, wpłaty, magazyn, jadłospisy

 • Dyrektor - nadzór, umowy z rodzicami

 • Księgowy - wpłaty, naliczenia, koszty

 • Urząd Miasta - nadzór, kontrola, rozliczenia

Dla rodziców przedszkola

 • podgląd naliczeń, wpłat,

 • podgląd obecności,

 • podgląd spożytych lub deklarowanych posiłków

 • drukowanie przelewów.

Dla jednostek nadrzędnych

 • podgląd głównych danych jednostek podległych,

 • kontrola płatności z wyszczególnieniem kwot należności, wpływów, zaległości, nadpłat oraz kwot dofinansowań,

 • generowanie statystyk,

 • podgląd ilości dzieci dzieci w przedszkolach na poszczególnych placówkach.

Rozwiązania techniczne

 • Dostęp do systemu przez Internet.

 • Jeden centralny system dla wszystkich przedszkoli w mieście.

 • Wspólne jednolite zarządzanie systemem.

 • Scentralizowane kopie bezpieczeństwa.

 • Możliwość utrzymywanie systemu na serwerach WizjaNet.

Dodatkowe funkcje i możliwości

 • Integracja z urządzeniami rejestracji obecności (karty bezprzewodowe).

 • Integracja z Dziennikiem Elektronicznym dla przedszkoli - przenoszenie obecności.

 • Integracja z Systemem FK - rejestracja płatności.

 • Integracja z Sekretariatem Krakfin - przenoszenie danych dzieci.

Bezpieczeństwo programu

System Przedszkole jest zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Utrzymanie systemu na serwerach firmy WizjaNet Sp. z o.o. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem danych, ich uszkodzeniem lub utratą. Administratorzy dbają o ciągłą archiwizację danych, utrzymanie kompatybilności systemu z popularnymi przeglądarkami oraz konserwację systemu.

 

mobiPrzedszkole to:

 • zdalny, chroniony dostęp do systemu z dowolnego komputera i miejsca na świecie przez Internet,

 • wprowadzanie danych bez konieczności ich powielania,

 • uproszczenie systemu naliczania i pobierania opłat.