System mobiPrzedszkole pozwala panować nad rozliczeniami

mobiPrzedszkole usprawnia zarządzanie placówką

Chroniony dostęp do systemu jest możliwy przez Internet z dowolnego komputera i miejsca na świecie. Wprowadzanie danych do platformy mobiPrzedszkole jest jednokrotne, tzn. że nie trzeba powielać raz wprowadzonych danych. System posiada także uproszczony model naliczania i pobierania opłat.

Dokładny pomiar czasu obecności

System mobiPrzedszkole oferuje możliwość integracji z czytnikami kart. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice mogą dokładnie sprawdzić czas spędzony przez ich dzieci w przedszkolu oraz naliczenia wystawiane przez placówkę. Dyrektorzy mogą nadzorować m.in. czas pracy pracowników przedszkola.

Bezpieczne wejście do przedszkola

Możliwość integracji systemu z czytnikami kart zapewnia także kontrolę nad dostępem do przedszkola. Osoba bez specjalnej karty magnetycznej, którą posiadają tylko rodzice i pracownicy przedszkola, nie ma dostępu do placówki. Dzięki temu rodzice wiedzą, że ich dzieci są bezpieczne.

Rozwiązania techniczne

Dostęp do systemu przez Internet
Wspólne, jednolite zarządzanie systemem
Scentralizowane kopie bezpieczeństwa
Jeden centralny system dla wszystkich przedszkoli w mieście
Możliwość utrzymywania systemu na serwerach WizjaNet
1600+ +

Użytkowników pracujących w systemie

960 tys.+ tys.+

Wprowadzonych dokumentów magazynowych

6 mln+ mln+

Zarejestrowanych obecności

mobiPrzedszkole oferuje wiele zastosowań

Dla dyrektorów
 • nadzór nad przedszkolem,
 • wprowadzanie dokumentów,
 • podgląd umów.
Dla księgowych
 • wprowadzanie naliczeń i opłat,
 • nadzór nad kosztami,
 • analiza finansów.
Dla intendentów
 • wprowadzania naliczeń, opłat i wpłat,
 • obsługa jadłospisów,
 • obsługa magazynu.
Dla jednostek nadrzędnych np. Urząd Miasta
 • kontrola płatności z wyszczególnieniem kwot należności, wpływów, zaległości, nadpłat oraz kwot dofinansowań,
 • podgląd ilości dzieci w przedszkolach w poszczególnych placówkach,
 • podgląd głównych danych jednostek podległych,
 • generowanie statystyk.
Dla rodziców
 • podgląd spożytych lub deklarowanych posiłków,
 • podgląd naliczeń oraz wpłat,
 • drukowanie przelewów,
 • podgląd obecności.

Szczegółowe funkcje programu mobiPrzedszkole

Dodatkowe funkcje i możliwości mobiPrzedszkola

Integracja z mobiDziennikiem dla przedszkoli - przenoszenie obecności
Integracja z urządzeniami rejestracji obecności (karty bezprzewodowe)
Integracja z Sekretariatem Krakfin - przenoszenie danych dzieci
Integracja z Systemem FK - rejestracja płatności
systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03