Nowoczesny i rozproszony
System Finansowo-Księgowy

Nowoczesny system w chmurze

Praca w naszym systemie jest możliwa z dowolnego komputera i przeglądarki, bez potrzeby instalowania oprogramowania. Dane widoczne w systemie, wykorzystywane do pracy, są zawsze aktualne. Ponadto wykonywane są kopie bezpieczeństwa.

Rozproszony system o wielu funkcjach

System jest przystosowany do obsługi wszystkich zagadnień związanych z finansami i księgowością. Posiada centralną bazę danych, połączoną ze wszystkimi powiązanymi jednostkami. Pozwala na łatwe przechodzenie z systemu rozliczeń w placówce do CUW.

Funkcjonalności Systemu Finansowo-Księgowego

1. Wielopoziomowy plan kont, dostosowany do własnych potrzeb, zgodnie z wzorcem obowiązującym w danej jednostce.
2. Dokumenty księgowe wprowadzane w ramach rejestrów księgowych w podziale na dzienniki częściowe.
3. Integracja modułu w ramach systemu zintegrowanego (kadry-płace, arkusz organizacyjny, ewidencja majątku).
4. Generowanie sprawozdań budżetowych (Rb-27, Rb-28, Rb-30, Rb-N, Rb-Z, itd.).
5. Prowadzenie gospodarki kasowej (raporty kasowe, dokumenty KP, KW).
6. Kartoteka kontrahentów powiązana z pozostałymi modułami systemu.
7. Obsługa rejestru VAT.
8. Automatyczna, definiowalna numeracja dokumentów.
9. Obsługa magazynów z uwzględnieniem grup asortymentowych.
10. Obsługa sprzedaży i zakupów (wystawianie i przyjmowanie faktur i ich korekt, ewidencja umów).
11. Definicja i generowanie elastycznych zestawień danych bazujących na zapisach księgowych.
12. Wyszukiwarka dekretów prezentująca listę zapisów spełniających określone kryteria.
13. Rejestracja zapisów w dokumentach księgowych z uwzględnieniem podziału na klasyfikację budżetową, klasyfikację kontrahenta, fundusze, zadania, a także wydatki strukturalne.
14. Prowadzenie rozrachunków (wyliczanie sald kontrahentów, tworzenie paczek przelewów, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, automatyczne naliczanie odsetek karnych, seryjne drukowanie potwierdzeń sald).
15. Automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w innych modułach systemu (np. wynagrodzenia, dokumenty sprzedaży, amortyzacja) z użyciem definicji zapisanych w schematach księgowych.
16. Usprawnienie rejestracji zapisów przez wykorzystanie funkcji dodania nowego dekretu na podstawie, kopiowania zapisów z innych dokumentów, wstawienia dekretów między istniejące, wyzwalanie automatów księgujących, dodania nowego dokumentu na podstawie innego, istniejącego w systemie oraz eksport / import zapisów za pośrednictwem formatu XLS.
17. Generowanie zestawień przewidzianych w ustawie o rachunkowości (również na podstawie wstępnie wprowadzonych dokumentów).
30+ +

Obsługiwanych Jednostek Samorządu Terytorialnego

1100+ +

Obsługiwanych placówek oświatowych

5500+ +

Użytkowników systemów oświatowych

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03