Kompleksowy, innowacyjny, zintegrowany system dla Oświaty

Systemy w chmurze

Wszystkie systemy obsługiwane przez przeglądarkę. Praca z dowolnego komputera bez konieczności instalacji oprogramowania. Zawsze najnowsza wersja aplikacji. Praca zawsze na aktualnych danych w programie. Pewne kopie bezpieczeństwa.

System zintegrowany

Wprowadzanie danych tylko w jednym miejscu. Wymiana automatyczna danych pomiędzy aplikacjami. Centralne zarządzanie użytkownikami oraz jednokrotne logowanie do wszystkich aplikacji. Integracja z oprogramowaniem Krakfin, Rekord, Płatnik, Banki.

Odpowiadamy na indywidualne potrzeby klientów

Finanse i Księgowość

Nowoczesny system do prowadzenia księgowości wielu placówek rozwijany wspólnie z klientami od 2009 roku. Jedna centralna baza danych. Możliwość wglądu i monitoringu zdalnego w czasie rzeczywistym. Elastyczne wykorzystanie kadr w placówkach oraz w CUW-ach.

Faktury, deklaracje VAT, JPK

System łączący obowiązki placówek i JST w zakresie wystawiania faktur, wprowadzania ewidencji VAT oraz JPK. Centralne deklaracje wysyłane do systemów finansowych gminy. Elastyczny model pracy rozproszonej pomiędzy placówkami oraz CUW.

Obieg dokumentów dla oświaty

Elektroniczna wymiana wniosków między placówkami a CUW. Procedowanie spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Pełna archiwizacja dokumentów. Aktualizacja w czasie rzeczywistym planu wydatków i dochodów na podstawie zatwierdzonych wniosków. Dziennik podawczy, kancelaria, wnioski.

Kadry i Płace

Nowoczesny system umożliwiający dowolną kombinację prowadzenia kadr oraz naliczeń płac pomiędzy jednostkami oraz CUW. Elektroniczne, zdalne podpisywanie list płac przez dyrektorów. Bieżąca i natychmiastowa wymiana danych zapewniająca terminową wypłatę świadczeń.

Portal Pracownika

Cyfrowe przekazanie danych pracownikom obsługiwanych jednostek. Dostęp do zrealizowanych wypłat, PIT-11, kartoteki członka KZP oraz danych kadrowych. Bezpieczny zdalny dostęp z dowolnego miejsca o dowolnej porze.

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Elektroniczna kartoteka członków KZP z prezentacją wszystkich danych na jednym ekranie i obsługą wniosków składanych przez członków. Automatyczna aktualizacja sald na podstawie wyciągu bankowego. Moduł księgowości syntetycznej. Automatyczna wymiana danych z modułem Kadrowo-płacowym.

Ewidencja i zarządzanie majątkiem

Zarządzanie majątkiem ewidencjonowanym w jednostkach przez gminę. Proste wyszukiwanie informacji zbiorczej wszystkich jednostek wspomagane przez wspólną klasyfikację. Elektroniczne przeprowadzanie inwentaryzacji.

Obsługa przedszkoli i stołówek

System pozwalający na naliczanie i rozliczanie opłat oraz prowadzenie magazynu. System zapewniający obsługę najbardziej skomplikowanych mechanizmów naliczeń stosowanych przez gminy. Dla rodziców dostęp do naliczeń, jadłospisów oraz możliwość wykonania wpłaty.

Dzienniki elektroniczne

Kompleksowe rozwiązanie prowadzenia dokumentacji dla szkoły. Dzienniki lekcyjne, specjalistyczne, pozalekcyjne. Planowanie zastępstw. Monitoring realizacji podstawy programowej. Rozwiązania mobilne. Integracja z planem lekcji oraz sekretariatem.

Biblioteki szkolne

Nowoczesny system pracujący w trybie online bez konieczności instalacji i wykonywania kopii bezpieczeństwa. Automatyczne pobieranie informacji z Biblioteki Narodowej. Możliwość zdalnego podglądu księgozbioru. Integracja z dziennikiem elektronicznym.

1600+ +

Obsługiwanych placówek oświatowych

70+ +

Obsługiwanych samorządów

100 tys.+ tys.+

Użytkowników administracji systemów oświatowych

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03