kompleksowy, innowacyjny

zintegrowany system

                dla Oświaty

 

System stworzony przez WizjaNet, w powiązaniu z aplikacjami oferowanymi przez firmę Krakfin, stanowi kompleksowe, nowoczesne rozwiązanie dla oświaty. Integracja wykonana jest w sposób przeźroczysty dla końcowego użytkownika, a instalacja na centralnym serwerze pozwala na równoległą pracę w jednostce zarządzającej i podległych jednostkach oświatowych na rzeczywistych danych. Wykorzystanie przeglądarki internetowej do obsługi aplikacji umożliwia pracę z dowolnego miejsca z zachowaniem ergonomii pracy.

System składa się z następujących aplikacji:

 • Kadry i płace
 • Finanse i księgowość
 • Ewidencja majątku i inwentaryzacja
 • Dziennik lekcyjny i wydruki świadectw
 • Przedszkola
 • Biblioteki
 • Dziennik podawczy
 • Portal oświatowy
 • Arkusz organizacyjny (Krakfin)
 • Plan zajęć (Krakfin)
 • Sekretariat (Krakfin)
 • Eksport danych do SIO, GUS, Hermes (Krakfin)

Cechy systemu:

 • centralne przetwarzanie i archiwizacja danych,
 • jednokrotne wprowadzanie informacji,
 • dostęp do systemu na dowolnym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetową,
 • intuicyjna i ergonomiczna obsługa systemu,
 • brak konieczności instalacji i aktualizacji aplikacji na komputerach końcowych użytkowników,
 • jednoznaczna identyfikacja użytkowników i przetwarzanych przez nich danych,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych (SSL, podpisy elektroniczne),
 • bezpośrednia integracja aplikacji wchodzących w skład systemu z wykorzystaniem tzw. webserwisów - wymiana danych wykonywana automatycznie lub na żądanie w sposób przeźroczysty dla użytkownika,
 • otwartość rozwiązań umożliwiająca integrację z innymi systemami działającymi w jednostkach.

System zintegrowany

 • jednokrotne logowanie do wszystkich aplikacji,
 • centralne zarządzanie użytkownikami

 • zawiera aplikacje firmy Krakfin

 • współpracuje z aplikacjami: Budżet RB firmy Rekord, Płatnik oraz systemami bankowymi.

Systemy w chmurze

 • obsługa przez przeglądarkę internetową,

 • praca z dowolnego komputera bez konieczności instalacji,

 • gwarancja aktualnych danych w najnowszej wersji systemu,

 • centralna archiwizacja danych.