System dla biblioteki

 

mobiBiblioteka

Szczegółowe funkcje programu

 • opracowywanie zbiorów zgodnie z normą PN-82/N-01152,
 • pobieranie opisów bibliograficznych z bazy danych Biblioteki Narodowej,
 • automatyczne tworzenie katalogów alfabetycznego, tytułowego, przedmiotowego i UKD,
 • wydruk kart katalogowych,
 • prowadzenie i wydruk ksiąg inwentarzowych księgozbioru wraz z rejestrami ubytków,
 • identyfikacja zbiorów z wykorzystaniem kodów kreskowych,
 • wsparcie w rejestracji bezpłatnych podręczników szkolnych,
 • wyszukiwanie pozycji na podstawie dowolnego fragmentu opisu bibliograficznego, hasła głównego (katalog alfabetyczny), tytułu (katalog tytułowy), słów kluczowych (katalog przedmiotowy), symbolu UKD,
 • prowadzenie kartoteki czytelników wraz z określeniem regulaminowych okresów wypożyczeń dla uczniów i nauczycieli,
 • automatyczna promocja uczniów na koniec roku szkolnego,
 • rejestracja rezerwacji, wypożyczeń, zwrotów i prolongat,
 • obliczanie wartości księgozbioru z uwzględnieniem cen przed denominacją,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów biblioteki (skontrum) również z użyciem czytnika kodów kreskowych,
 • generowanie statystyk syntetycznych i analitycznych oraz raportów ze stanu wypożyczeń,
 • prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej,
 • import danych czytelników (nauczycieli i uczniów) z Dziennika Elektronicznego lub aplikacji OSON (sekretariat uczniowski) firmy Krakfin,
 • udostępnienie wtyczki umożliwiającej przegląd zasobów biblioteki na portalu edukacyjnym jednostki prowadzącej lub placówki.

 

mobiBiblioteka - wypożyczenie woluminu

 

mobiBiblioteka - wyszukiwanie woluminów

 

mobiBiblioteka - prowadzenie dziennika biblioteki

 

mobiBiblioteka - opracowanie na podstawie danych Biblioteki Narodowej

Rozwiązania techniczne

 • Dostęp do systemu przez Internet.

 • Jeden centralny system dla wszystkich bibliotek w mieście.

 • Wspólne jednolite zarządzanie systemem.

 • Scentralizowane kopie bezpieczeństwa.

 • Możliwość utrzymywanie systemu na serwerach WizjaNet.

 

Dodatkowe funkcje i możliwości

 • Integracja z urządzeniami rejestracji czytelnika.

 • Integracja z Dziennikiem Elektronicznym - mobiDziennik -  przenoszenie danych dzieci.

 • Integracja z Sekretariatem Krakfin - przenoszenie danych dzieci.

 

Bezpieczeństwo programu

System mobiBiblioteka jest zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Utrzymanie systemu na serwerach firmy WizjaNet Sp. z o.o. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem danych, ich uszkodzeniem lub utratą. Administratorzy dbają o ciągłą archiwizację danych, utrzymanie kompatybilności systemu z popularnymi przeglądarkami oraz konserwację systemu.

 

mobiBiblioteka to:

 • zdalny, chroniony dostęp do systemu z dowolnego komputera przez Internet,

 • wprowadzanie danych bez konieczności ich powielania,

 • uproszczenie obsługi i dostępności dla czytelników.

 

Cennik systemu MobiBiblioteka


Wariant 1 (wielkość placówki do 300 uczniów)

 • Opłata startowa - licencja i wdrożenie systemu dla Biblioteki – 984 zł brutto.
 • Opłata roczna - w kolejnych latach za utrzymanie i wsparcie systemu – 615 zł brutto.

Wariant 2 (wielkość placówki powyżej 300 uczniów)

 • Opłata startowa - licencja i wdrożenie systemu dla Biblioteki – 1230 zł brutto.
 • Opłata roczna - w kolejnych latach za utrzymanie i wsparcie systemu – 861 zł brutto.

 Cennik obowiązuje do 31.12.2019 r.