mobiPrzedszkole obsługuje wszystkie możliwe rozliczenia

Naliczenia dostosowane dla gminy

Moduł naliczeń mobiPrzedszkola umożliwia dostosowanie procesu naliczania opłat, w zależności od uchwał właściwych dla jednostki samorządu terytorialnego, w którym znajduje się placówka. Ponadto pozwala na automatyzację procesu obliczania, obsługę umów, kalendarzy i kas oraz analizę płatności. 

Funkcje modułu naliczania opłat

Obsługa
  • obsługiwanie kas oraz wyciągów bankowych, tworzenie i drukowanie kwitów, a także zestawianie opłat oraz wpłat,
  • obsługiwanie umów – definiowanie indywidualnych opłat np. wg oddziałów, ulg, różnych diet,
  • obsługiwanie różnych kalendarzy (np. dla stołówki przedszkolnej i szkolnej).
Definiowanie
  • definiowanie tolerancji oraz metod naliczania (np. „z góry”, odpisy) dodatkowych zajęć jak logopeda, języków obcych itp.,
  • definiowanie różnego typu ulg dot. opłat za pobyt i żywienie,
  • definiowanie własnych usług oraz sposobów ich naliczania.
Naliczanie i analizowanie
  • automatyczne obliczanie opłat na podstawie np.: spożytych lub deklarowanych posiłków, godzin przyjścia i wyjścia dzieci z przedszkola,
  • naliczanie odsetek za nieterminowe płatności,
  • analizowanie płatności.
1600+ +

Użytkowników pracujących w systemie

1 mln+ mln+

Wprowadzonych dokumentów kasowych

2 mln+ mln+

Zrealizowanych naliczeń w systemie

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03