Niezależne strony internetowe dla szkół i przedszkoli

Elektroniczne narzędzie do publikacji treści i komunikacji

Portal oświatowy to strona internetowa przeznaczona do elektronicznej publikacji treści oraz komunikacji wszystkich uczestników procesu edukacji (dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice). Każdy z użytkowników portalu posiada dostęp do potrzebnych informacji w trybie on-line (ogłoszenia, oceny, uwagi, korespondencja z wychowawcą i nauczycielem).

Funkcjonalności portalu oświatowego

Informacje
 • prezentacja wybranych informacji z dziennika lekcyjnego, wywiadówki,
 • bezpośredni dostęp do wszystkich aplikacji zainstalowanych w ramach zintegrowanego systemu,
 • informacja o placówkach oświatowych,
 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • dziennik podawczy,
Komunikacja
 • komunikacja między wszystkimi uczestnikami procesu edukacji,
 • ogłoszenia,
 • forum,
 • ankiety,
Edukacja
 • publikacja materiałów edukacyjnych,
 • przegląd zasobów bibliotek, rezerwacja książek,
 • elementy e-learningu.
30+ +

Obsługiwanych Jednostek Samorządu Terytorialnego

1100+ +

Obsługiwanych placówek oświatowych

5500+ +

Użytkowników systemów oświatowych

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03