II Wielkopolskie Forum Oświaty Samorządowej.

Oświata
Oświaty samorządowe


W dniach 7-8 marca br. przedstawiciele naszej firmy mieli okazję uczestniczyć w II Wielkopolskim Forum Oświaty Samorządowej w Luboniu pod Poznaniem. To już drugie takie wydarzenie w Wielkopolsce organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wraz z Partnerami.

Celem spotkania była integracja środowiska samorządowego w obszarze realizacji zadań oświatowych, pogłębiania wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Poruszanych obszarów było wiele, natomiast my jako twórcy oprogramowania do zarządzania oświatą byliśmy szczególnie
zainteresowani panelem dotyczącym praktycznego funkcjonowania Centrów Usług Wspólnych zwłaszcza, że jedno z nich korzysta z naszych rozwiązań Wizja.Oświata. Swoimi doświadczeniami w pracy z oprogramowaniem dzielili się przedstawiciele Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Usług  Wspólnych w Poznaniu.

To co było dla nas równie wartościowe, to rozmowy w kuluarach, w trakcie których przedstawiciele innych samorządów wyrazili duże zainteresowanie naszymi rozwiązaniami. Pokazuje to, że kierunek jaki obraliśmy, czyli indywidualne podejście do każdego klienta, dostosowanie rozwiązań do jego specyfiki oraz stałe doskonalenie naszego oprogramowania daje oczekiwane przez klientów wyniki.

Mamy nadzieję że grono naszych partnerów, z którymi wdrażamy rozwiązania pomagające lepiej zarządzać oświatą, będzie się systematycznie powiększać.

Więcej o systemach dla Oświaty