Elektroniczne Teczki Osobowe w Oświacie

Cyfryzacja akt osobowych - podstawa prawna

Do tej pory, teczki osobowe kojarzyły się pracownikom odpowiedzialnym za kadry z szafami pełnymi segregatorów z dokumentami, a zagadnienia związane z ich bezpiecznym przechowywaniem mogły powodować prawdziwy ból głowy. Jednak Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (tekst jednolity: Dz. U. 535/2024) dało twórcom oprogramowania możliwości, które zasadniczo zmieniły ten stan rzeczy. Teraz także w obszarze prowadzenia akt osobowych możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, a zamiast wertowania setek lub tysięcy dokumentów, możemy wygodnie tworzyć i wyszukiwać dokumenty przy pomocy komputera.

Elektroniczne teczki osobowe - bezpieczeństwo i wygoda

Cyfryzacja akt osobowych, oznaczająca przeniesienie zawartych w nich informacji z papieru do pamięci komputera, uwalnia pracowników odpowiedzialnych za kadry od zmartwień związanych z bezpieczeństwem przechowywanych dokumentów. Odpowiednio tworzone kopie danych teleinformatycznych zapewniają trwałość przechowywanych informacji oraz nieprzerwany dostęp do nich. Ponadto, cyfrowa postać dokumentów, przy zachowaniu niezbędnych standardów bezpieczeństwa, pozwala na łatwy dostęp do wszystkich danych dla uprawnionych pracowników. Dzięki możliwościom informatycznym, przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów czy też sprawdzanie integralności akt osobowych staje się o wiele łatwiejsze i szybsze.

Elektroniczne teczki osobowe w systemie Wizja.OŚWIATA

Elektroniczne Teczki Osobowe (ETO) są częścią Zintegrowanego Systemu dla Oświaty Wizja.OŚWIATA. Dzięki modułowi Elektronicznych Teczek Osobowych wszystkie zgromadzone do tej pory dokumenty pracownicze będą mogły trafić do cyfrowych teczek, a ich obsługa stanie się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. Moduł cechuje się pełną zgodnością ze wspomnianym Rozporządzeniem, oferując odpowiednie numerowanie dokumentów, możliwość opatrzenia podpisem lub pieczęcią cyfrową, a także wymagane funkcje w zakresie eksportu teczek elektronicznych do innych systemów teleinformatycznych. Obecnie pracujemy także nad zapewnieniem maksymalnej ergonomii modułu oraz wygody w jego użytkowaniu. 

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03