Portal Pracownika w Oświacie

Oświata
Portal Pracownika w Oświacie

Co daje Portal Pracownika w oprogramowaniu dla oświaty Wizja.OŚWIATA?

W gamie nowoczesnych narzędzi informatycznych kierowanych do placówek oświatowych oraz jednostek, które je obsługują, pojawił się kolejny moduł - Portal Pracownika. Teraz, dzięki jego możliwościom, pracownicy placówek zyskają szybki, łatwy i bezpieczny dostęp do swoich danych, a przy tym zmniejszy się obciążenie jednostek obsługujących (np. CUW).

Dostęp dla pracowników do wypłat i PIT-11

Najpowszechniej wykorzystywaną funkcją Portalu Pracownika jest możliwość przeglądu przez pracowników danych dotyczących zrealizowanych wypłat. Dzięki tej funkcji, można przeglądać oraz pobrać w formie PDF rozliczenie każdej wypłaty zarejestrowanej w programie kadrowo-płacowym Wizja.KP. Dostęp ten jest bezterminowy oraz obejmuje wszystkie wypłaty: podstawowe, dodatkowe, dotyczące przychodów socjalnych i inne.

Bezpośrednio po przygotowaniu w programie kadrowo-płacowym i złożeniu w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-11, stają się one dostępne w Portalu Pracownika. Deklaracja dostępna jest w formacie PDF, jest cyfrowo podpisana przez osobę wystawiającą i ma estetyczną postać. Dodatkowo, pobranie PIT-11 w Portalu Pracownika, powoduje wygenerowanie informacji zwrotnej o odebraniu deklaracji dla osoby wystawiającej.

Informacja urlopowa, dane kadrowe, dane członka KZP w Portalu Pracownika

W Portalu Pracownika sprawdzić można swoją bieżącą deklarację PPK oraz potrącenia indywidualne. Portal Pracownika to jednak nie tylko dane płacowe. Inne dane dostępne dla pracowników to dane kadrowe, informacja urlopowa, informacje o badaniach i szkoleniach i wiele więcej. Pracownicy będący członkami Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obsługiwanej przez moduł Wizja.KZP, zyskują dodatkowo dostęp do swoich sald i zrealizowanych operacji.

Dane kadrowe w Portalu Pracownika - bezpieczeństwo, wygoda i oszczędności

Portal Pracownika oferuje bezpieczny dostęp przy pomocy adresu e-mail i hasła. Opcjonalnie uruchomiona może być także autoryzacja dwuetapowa. Połączenie z serwisem jest w każdym przypadku szyfrowane. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, Portal Pracownika może być dostępny z dowolnego urządzenia (komputera lub urządzenia mobilnego) i o każdej porze.

Portal Pracownika, jako narzędzie cyfrowe, w sposób wydatny ogranicza zużycie zasobów po stronie placówek oświatowych i jednostek obsługujących, a niejednokrotnie - także pracowników. Komunikacja elektroniczna oznacza bowiem ograniczenie zużycia papieru i materiałów eksploatacyjnych, a także zmniejsza ilość koniecznych bezpośrednich interakcji pracownika z jednostką obsługującą. Jednocześnie, Portal Pracownika pozwala skrócić czas niezbędny pracownikom Działu Kadr i Działu Płac na obsługę pracownika.